Detské opatrovateľské centrum Zelená Hviezdička - Bratislava, Opatrovanie detí, Jasle, Sukromna škôlka
   
 
 
 
 
 
 
Denný režim:

7:30-9:00 - Príchod detí/voľná hra, rozcvička, ranná besiedka
9:00-9:30 - Desiata
9:30-10:30 - Vzdelávacie/tvorivé aktivity
10:30-11:30 - Pobyt vonku, hry/pohybové aktivity
11:30-12:30 - Obed
12:30-14:30 - Spánok/odpočinok
15:00-15:30 - Olovrant
15:30-17:30 – Vzdelávacie/ tvorivé aktivity, pobyt vonku


Vzdelávacie a tvorivé aktivity sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a zvieratám. Detičky sa prostredníctvom tvorivej činnosti učia samostatnosti ale aj fungovaniu v kolektíve. Súčasťou denného programu je naučiť deti hygienickým návykom.

 
 
  Detské opatrovateľské centrum Zelená Hviezdička
www.doc-hviezdicka (c) 2010