Cenník

Celodenná starostlivosť7:15 - 17:30349/mesiac
Poldenná starostlivosť7:15 - 12:30299/mesiac
Celodenná 3 dni v týždni7:15 - 17:30299/mesiac
Poldenná 3 dni v týždni7:15 - 12:30259/mesiac

Celodenná strava: 4 eurá/deň.

Aktuálny jedálny lístok: https://zdravydom.menu/menu/

Dodávateľ stravy: http://www.cojediazdravedeti.sk