Cenník

Celodenná starostlivosť7:15 - 17:30349/mesiac
Poldenná starostlivosť7:15 - 12:30299/mesiac
Celodenná 3 dni v týždni7:15 - 17:30299/mesiac
Poldenná 3 dni v týždni7:15 - 12:30259/mesiac
Celodenná strava: 4 eurá/deň.
Dodávateľ stravy: http://www.cojediazdravedeti.sk