Cenník

Uvítacia cena7:15 - 17:30290/mesiac
  • platí na prvé 2 mesiace
  • celodenná starostlivosť
  • strava + 4 €/deň
Celodenná starostlivosť7:15 - 17:30349/mesiac
  • strava + 4 €/deň
Poldenná starostlivosť7:15 - 12:30299/mesiac
  • strava 3 €/deň
Celodenná 3 dni v týždni7:15 - 17:30299/mesiac
  • strava + 4 €/deň
Poldenná 3 dni v týždni7:15 - 12:30259/mesiac
  • strava 3 €/deň