O nás

Zelená Hviezdička už niekoľko rokov vytvára ideálne miesto pre prvotné zoznamovanie sa detičiek s kolektívom, prostredie, v ktorom si maličký jedinec nachádza prvých kamarátov mimo vlastnej rodiny a hravou formou si osvojuje stanovený režim dňa.

Rodinné prostredie a malý kolektív Zelenej Hviezdičky umožňuje jednoduchšiu aklimatizáciu dieťatka, individuálny prístup pedagógov,
pevnejšie väzby medzi deťmi a v neposlednom rade nižšiu chorobnosť, ktorá sprevádza prvé obdobia pobytu v kolektíve.

Sme presvedčení, že rovnako ako mnoho spokojných detí, ktoré už z nášho centra vyrástli, i to vaše u nás nájde bezpečné zázemie pre svoj ďalší intelektuálny a fyzický rozvoj.

Pre vaše deti zabezpečujeme:

 • vzdelávacie aktivity, tvorivé hry a hračky na rozvoj schopností, zručností a vnímavosti
 • atraktívne pohybové aktivity, šport, jogu pre deti
 • hudobnú výchovu zábavnou a nenútenou formou
 • osvojovanie si návykov zdravého stravovania podľa najnovších štandardov a zásad
 • konzultácie s logopédom
 • narodeninové oslavy

Vám poskytujeme:

 • plnohodnotnú a profesionálnu starostlivosť o vaše deti
 • pravidelný report o vašom dieťati, jeho čase strávenom v našej škôlke, aktivitách a správaní
 • prednášky logopéda v našich priestoroch
 • informácie o fungovaní a ďalšom smerovaní škôlky
 • možnosť školení v oblasti zdravovedy a prvej pomoci

Denný režim pre deti

07:15-09:00  – Príchod detí/voľná hra, rozcvička, ranná besiedka

09:00-09:30  – Desiata

09:30-10:30  – Vzdelávacie/tvorivé aktivity

10:30-11:30  – Pobyt vonku, hry/pohybové aktivity

11:30-12:30 – Obed

12:30-14:30 – Spánok/odpočinok

15:00-15:30 – Olovrant

15:30-17:30 – Vzdelávacie/tvorivé aktivity, pobyt vonku